ថ្ងៃបុណ្យណូអែល ២០១៦


នៅថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦នៅសាលាបច្ចេកទេសនិងមណ្ឌលកុមារ ខេត្ដកែប បានរៀបចំកម្មវិធី បុណ្យណូអែល ដើម្បីយកលុយឧបត្ថម្ភសាលា នៅពេលយប់មានមនុស្សជាច្រើនដែលបានចូលរួមដូចជា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ក្មេងៗ ដែលក្នុងមានការ រាំ ច្រៀង លក់ម្ហូបអាហារ ហ្គេម និង កីឡា ហើយនិង មានការចាប់ ឆ្នោត រង្វាន់ ម៉ូតូ (០១៧) ១គ្រឿង ប៉ុន្តែរមិនមានអ្នកឈ្នះ ទេ ដូច្នេះគឺវាស្ថិតក្នុងសាលាដដែល ហើយត្រូវលោកគ្រូ សោម ផានិត ទិញវា ។ សូមអរគុណ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ក្មេងៗ យុវជន និង សិស្សចាស់ សាលាបច្ចេកទេស ដុន បូស្កូ ខេត្ដកែប ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ ។ នៅថ្ងែទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ និងមានកម្មវិធី សួរស្ដីឆ្នាំថ្មី ដូច្នេះ សូមស្វាគមន៏ ដល់រាល់គ្នាដែលមកកាន់ទីនេះ សូមអរគុណ ។

Help by share...Share on Google+Share on FacebookShare on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Comments

comments

Tags:

Leave a Reply