លោកតេតវិចិត្រ (Vechet Tet) មកពីក្រុមហ៊ុន TLV Construction ដើម្បីធ្វើអំណោយសម្រាប់គម្រោងកសិកម្មដុនបូស្កូកែប

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ 🙏 ចំពោះអ្នកមានគុណជាទីស្រឡាញ់របស់យើង។ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្រុសភិនណារ៉ា ដែលបានជួយផ្សព្វផ្សាយដុនបូស្កូកែប តាមតំរូវការរបស់យើង ក្នុងកំឡុងពេលមានជម្ងឺរាតត្បាតនេះ។ ថ្ងៃនេះលោកបានដឹកនាំលោកតេតវិចិត្រ (Vechet Tet) មកពីក្រុមហ៊ុន TLV Construction។ ដើម្បីធ្វើអំណោយសម្រាប់គម្រោងកសិកម្មយើង។ សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អ្នកទាំងពីរផងដែរ គឺណារ៉ានិងវិចិត្រ ដែលបានជួយដល់កុមារនិងយុវជនកម្ពុជាក្រីក្រដូចឪពុកបុស្បា។ 💖💪🌹