ពិធីភ្ជុំបិណ្យនៅសាលាបច្ចេកទេស ដុនបូស្កូ ខេត្តកែប​​

កែប៖​ ថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១​ នេះសាលាបច្ហេកទេសដុនបូស្កូ ខេត្តកែប បាន​ធ្វើកម្មវិធីភ្ជុំបិណ្យ ដោយមានការផ្តួចផ្ដើមពី លោកពុកលីសំណាង អធិការសាលា ដុនបូស្កូ ខេត្តកែប លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ព្រមទាំងនិស្សិតទាំងអស់នៅក្នុងសាលា។ គោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីអាចអោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូ និស្សិតទាំងអស់ដែលមិនបានទៅវត្តដោយខ្លួនឯង ព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះមានវិបាត់ជំងឺកូវីដ១៩ គ្រប់ទីកន្លែងទើបសាលា ផ្តួផ្ដើរបង្កើតកម្មវិធីនេះ ដើម្បីអោយលោកគ្រូអ្នក និស្សិត អាចឱកាសធ្វើបុណ្យប្រពៃណីរបស់ខ្លួនផងដែរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *