ផ្នែកអគ្គិសនី

នេះជាវគ្គសិក្សាបរិញ្ញាបត្ររងរយៈពេល ២ ឆ្នាំ។ យើងផ្តល់កន្លែងចំនួន ២០ កន្លែងក្នុងមួយឆ្នាំ ៗ ហើយវគ្គសិក្សាបើកទូលាយសំរាប់អ្នកទាំងពីរភេទ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្តល់សេវាកម្មស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនេះសូមទទួលព័ត៌មានអំពីរបៀបដាក់ពាក្យសុំនៅក្នុងទំព័រនេះ។

ឱកាស​ការងារ

សព្វថ្ងៃជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនិងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអគ្គិសនីគឺជាតម្រូវការ។ និស្សិតអាចធ្វើការឱ្យក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីក្នុងផលិតកម្មសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលឬចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។

ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទាំងនេះទាមទារចំណេះដឹងជាក់ស្តែងនៃការតំឡើង / ជួសជុល / ថែទាំប្រព័ន្ធអគ្គិសនីឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ូទ័រថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាដើម។ ការងារនេះអាចមានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនការិយាល័យហាងតំបន់លំនៅដ្ឋានកន្លែងសាធារណៈព្រលានយន្តហោះ។ ល។ ។

សកម្មភាពសំខាន់ៗក្នុងកំឡុងពេលវគ្គសិក្សា

វគ្គសិក្សាមានទាំងទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្ត។ ការងារជាក់ស្តែងរួមមានការជួសជុលឧបករណ៍អគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិកការតាក់តែងការរចនានិងតំឡើងក្តារ LED ជាដើមនិស្សិតនឹងមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវបំពេញនិងរៀនស្រាវជ្រាវតាមអ៊ិនធឺរណេត។ ពួកគេនឹងទទួលបានឱកាសក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មអគ្គិសនីនៅតាមបរិវេណសាលាឬធ្វើការពីអតិថិជនខាងក្រៅ។ និស្សិតទាំងអស់ត្រូវធ្វើកម្មសិក្សានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយសរសេរនិក្ខេបបទ។