ដំណោះស្រាយអាយធី និង​បណ្ដុះបណ្ដាល

ដំណោះស្រាយអាយធី និងបណ្តុះបណ្តាល
ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាអាចជួយអ្នកក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធថ្មីៗ និងដោះស្រាយបញ្ហាកុំព្យូទ័រ។

យើងក៏ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាផងដែរ។

ប្រសិនបើអ្នកនៅកែបហើយអ្នកត្រូវការទិញជួសជុល ឬបញ្ហាអ្វីដែលទាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រ ឬអ៊ិនធឺរណែតសូមទស្សនា KCS របស់យើង – សូមតាមដានជាមួយយើងនៅក្នុងទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើង។ facebook page


សេវាកម្មរបស់យើង

  • ដំឡើងផ្នែករឹងនិងសូហ្វវែរជួសជុលនិងថែទាំកុំព្យូទ័រ
  • រៀបចំកុំព្យូទ័រថ្មី
  • ដោះស្រាយបញ្ហាមេរោគ
  • ការតំឡើងបណ្តាញ
  • រៀបចំការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតនិងដោះស្រាយបញ្ហា
  • ដំឡើងសុវត្ថិភាពកាមេរ៉ា
  • រចនាកាតនាមប័ណ្ណបដាប័ណ្ណផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្លាកសញ្ញា
  • បង្កើតគេហទំព័រ