ព្រឹត្តិការណ៍និងសកម្មភាព

ថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភះ – លោកជំទាវសុខា មេបញ្ជាការក្រុងកែបចូលរួមកម្មវិធីរាត្រីវប្បធម៌កម្ពុជានៅដុនបូស្កូកែបនិងបានចូលរួមវិភាគទានដល់សាលា។

ថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ – និស្សិតផ្នែកអគ្គិសនីបានផ្លាស់ប្តូរបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យពីអគារហានត្រានទៅអគារអង្គរបូរី ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានជាន់ថ្មីបន្ថែមទៅអគារហាតត្រានសម្រាប់ដេប៉ាតឺម៉ង់។ ប្រតិបត្ដិការលំបាកប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើវា!ដោយមិនរុញរានោះឡើង។

៣១ មករា បុណ្យកីឡាពណ៌ ថ្ងៃនៃការប្រកួតប្រជែង និងរីករាយសម្រាប់ក្រុមក្រហម ខៀវ លឿង និងផ្កាឈូក។ កីឡាពណ៌គឺជាការអបអរសាទរ តាមបែបប្រពៃណីនៅដុនបូស្កូធ្វើឡើងដើម្បីគោរពដល់សាន់ចនបូស្កូនិងសាឡេស៊ាននៅខាងក្នុងសហគមន៍អប់រំ​ និងគ្រូគង្វាល។