• ដែលមកពីសហគមន៍ក្រីក្រខ្លាំង ហើយមិនមានឱកាសច្រើន ដូច្នេះពួកគេជឿជាក់លើគម្រោង ដុន បូស្កូ ដើម្បីឱ្យមានអនាគតល្អប្រសើរ។
  • ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីវ័យក្មេងគ្រប់វ័យ។
  • កុមារ និងយុវជនពិការ។
  • កុមារ និងយុវជនដែលត្រូវបានរំលោភបំពាន សង្គ្រោះពីការជួញដូរមនុស្ស កម្មករកុមារ អ្នកសុំទាន កុមារកំព្រា ឬជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ឬការបោះបង់ចោល។
  • កុមារ និងយុវជនដែលជាជនរងគ្រោះនៃការរើសអើងដោយក្រុមគ្រួសារ ឬសហគមន៍របស់ពួកគេចំពោះពិការភាពផ្លូវកាយ ចំណង់ផ្លូវភេទ ភេទ ជាតិសាសន៍ ឬការរើសអើងប្រភេទផ្សេងទៀត។

គោលនយោបាយផ្សេងៗ

សកម្មភាពទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានលើកុមារនៅកម្ពុជា

  • កុំឱ្យលុយទៅក្មេងសុំទាន។ ភាគច្រើននៃពួកគេត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយមនុស្សពេញវ័យឧក្រិដ្ឋជន។
  • កុំ​ទិញ​របស់​ពី​កុមារ​នៅ​តាម​ឆ្នេរ ឬ​កន្លែង​ទេសចរណ៍​ផ្សេង​ទៀត​ក្រោយ​ម៉ោង ៦ ល្ងាច។ ដូចដែលវានឹងរក្សាពួកគេនៅទីនោះបន្ទាប់ពីងងឹត។
  • ក្មេង​ស្រី​តូច​សុំ​ទឹក​ដោះ​គោ​ជា​រឿង​ឆបោក កុំ​ជឿ។
  • កុំទទួលយក “មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍កុមារ” ។ មិនអើពើនឹងពួកគេ ហើយពួកគេនឹងមិនធ្វើតាមអ្នកទេ។
  • កុំចូលរួមក្នុង “ទេសចរណ៍កុមារកំព្រា” ។ វាគឺជាការបោកប្រាស់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បរិច្ចាគទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រា សូមពិនិត្យមើលថាតើមួយណាពិតប្រាកដ ហើយផ្តល់មូលនិធិដោយផ្ទាល់ទៅពួកគេ។

សម្រាប់ការអានបន្ថែម សូមចុចលើតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម