កម្មវិធី

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បច្ចេកទេស

សេវាកម្ម

ចុច បើសិនជាអ្នកមានបញ្ហា

បរិច្ចាគ

ដុនបូស្កូកែបគឺជាសប្បុរសជន

អ្នកគ្រប់គ្រង

លោកពុក​ លី សំណាង
អគ្គនាយក
albeiror24@gmail.com

លោក សេន រ៉ា
នាយក
headmaster.dbk@gmail.com

លោក សោម ផានិត
ប្រធានការិយាល័យសិក្សា និងគ្រូវិន័យ
academic.dbk@gmail.com

កញ្ញា យិន ស្រីឌៀ
លេខាធិកា និងអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
secretarydonboscokep@gmail.co

ព័ត៌មានចុងក្រោយ

ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសជូននិស្សិតជំនាន់ទី៧ និងទី៨ បញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១ និង ២០២២

អបអរសាទរ ពិធីបុណ្យកីឡាពណ៌ និងខួប ៣៣ឆ្នាំ ដុនបូស្កូ កម្ពុជា

កម្មវិធីសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីសំឡេងរបស់យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចនៅសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូកែប

អបអរសាទរ ពិធីបើកបវេសនកាល ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២៤-២០២៥

សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តកែប ទទួលបានអំណោយដ៏សំខាន់ និងមានតម្លៃពី Christopher Graeme

ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់សិស្សឆ្នើមប្រចាំឆមាសទី៣ ជំនាន់ទី៩ និងឆមាសទី១ ជំនាន់ទី១០

បេសកកម្ម គោលដៅ និងគោលបំណង (MVGO) 

ការប្រឡងឆមាសទី៣ ជំនាន់ទី៩

អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល

បេសកកម្ម និងចក្ខុវិស័យ

សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូ និងមូលនិធិកុមារដុនបូស្កូខេត្តកែប គឺជាគម្រោងអប់រំ និងគាំទ្រកុមាររបស់មូលនិធិដុន បូស្កូកម្ពុជា ដែលបង្កើតឡើងក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ ...
View More

លោក Saint John Bosco

សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូកែប (DBTS) គឺជាគម្រោងរបស់មូលនិធិដុនបូស្កូក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសដល់យុវជនដែលគ្មានធនធានសេដ្ឋកិច្ច។...
View More

កម្មវិធីថ្នាក់មត្តេយ្យ

សូមអរគុណដល់ Kindermissionwerk មកពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ដុន បូស្កូកែប អាចផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ក្មេងជំទង់។ ពួកគេអាចចូលរៀននៅសាលារដ្ឋក្នុងខេត្តកែប និងទទួល...
View More

ប្រវត្តិសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូកែប

ការឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លីៗអំពីក្រសួងដុនបូស្កូជាមួយយុវជនក្រីក្រនៅទីក្រុងទូរិនក្នុងទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ 1840 និងការបង្កើតលំដាប់សាឡេស៊ាន